PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 19 kwietnia 2015 09:04

Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Wapienna 17

tel. 556256581, fax 556256583

NIP 5783088627, REGON 280563424

 


 

Elbląg, 16.04.2015r.

DA.2600.1.2015.KL

OGŁOSZENIE

O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ     NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO

Zamawiający:

Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu
82 – 300 Elbląg
ul. Wapienna 17
tel.  55 625 65 81
fax. 55 625 65 83
poczta elektroniczna: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
godziny składania ofert: poniedziałek – piątek 800 - 1300.


Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

„Remont nawierzchni parkingu i części drogi wewnętrznej znajdującej się na terenie

Bursy Szkolnej nr 3 przy ul. Wapiennej 17 w Elblągu”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) wymiana nawierzchni drogi na kostkę brukową betonową o powierzchni 505,5 m2,
2) wymiana nawierzchni placu na kostkę brukową betonową o powierzchni 102,5 m2,
3) wymiana i przełożenie nawierzchni chodników z płytek betonowych o powierzchni 46,3 m2,
4) obramowanie terenu z kostki brukowej betonowej krawężnikami betonowymi 15x30x100cm o długości 220,0 mb,
5) wykonanie przyłączy wodociągowych do istniejącej kanalizacji deszczowej szt. 2,
6) wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej szt. 2,
7) wyregulowanie wszystkich urządzeń infrastruktury podziemnej do poziomu nowych nawierzchni.
Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem ustala przedmiar robót i projekt zagospodarowania  – stanowiące załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Planowane rozpoczęcie prac: wrzesień 2015r – wzór umowy załącznik nr 4
3. Termin płatności: 14 dni kalendarzowych od otrzymania faktury.
4. Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od odbioru końcowego robót.
5. Kryteria oceny ofert: 100 % cena brutto.
6. Zamawiający nie dopuszcza dokonanie wyboru oferty na podstawie ofert częściowych.
7. Oferty należy przesłać na formularzu oferty cenowej pocztą, mailem, faksem lub osobiście na podany w pkt. 1 adres, w terminie do 08.05.2015r.  do godz. 1000 – załącznik nr 3.
8. Termin otwarcia ofert: 08.05.2015r. o godz. 1005.
9. Do przeprowadzenia procedury mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Procedura prowadzona jest w języku polskim.
11. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie będzie finansowane  ze środków własnych.
12. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami – Pani Katarzyna Lewandowska tel. 55 625 65 81 i Pani Danuta Stępień tel. 55 625 65 80.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Przedmiar Robót

Załącznik nr 2 - Projekt zagospodarowania

Załącznik nr 3 - Formularz oferty

Załącznik nr 4 - wzór umowy

 

Zmieniony: poniedziałek, 20 kwietnia 2015 10:36