Kadra Pedagogiczna:

mgr Danuta STĘPIEŃ - Dyrektor

mgr Elżbieta BONIECKA - Wychowawca

mgr Danuta SŁODOWNIK - Wychowawca

mgr Sławomir CZARNATA - Wychowawca

mgr Kamil WOJTAS - Wychowawca


Pracownicy Administracji:

Małgorzata NIEKUCKA - Sekretarz Bursy

inż. Izabela ZACHARCZUK - Intendent