W XV wieku w miejscu obecnego budynku naszej bursy wzniesiony był zamek krzyżacki, który zburzono w 1454 roku. Na jego miejscu w XVI wieku wzniesiono Bastion Wapienny. Po zniwelowaniu bastionu postawiono budynek fabryki tytoniu lub cykorii. Od 1859 roku w dzisiejszym budynku bursy mieściła się Szkoła Mieszczańska, którą przekształcono w Szkołę Realną I stopnia. W 1882 roku było to już Gimnazjum Realne, a po 1909 roku Reformowane Gimnazjum Realne. Absolwenci tej szkoły mogli ubiegać sie o studia na uczelniach technicznych. Nie przyjmowano ich na teologię, natomiast na prawo i medycynę musieli zdawać dodatkowe egzaminy z łaciny. Toteż niewielu z nich podejmowało dalszą naukę. Duża grupa nie kończyła szkoły, rezygnując z dalszej edukacji w 14 roku życia, a zatem po ustaniu obowiązku szkolnego. Przyczyną tego było dość wysokie czesne, zwłaszcza w klasach starszych. Wielu po szkole rozpoczynało karierę urzędniczą. Po II wojnie światowej, w budynku znajdowała się Szkoła Przemysłowa, przekształcona w 1967 roku w Internat Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Elblągu. Internat liczył 210 wychowanków, w tym 150 mieszkało w obecnym budynku, a 60 pozostałych w budynku przy Bulwarze Zygmunta Augusta. Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu z dniem 1 stycznia 1998 roku utworzono samodzielną placówkę oświatową pn. Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu. Przez wiele lat bursa przechodziła gruntowne remonty, a ich przemiany możecie zobaczyć na fotografiach.