Numer Konta

Nr konta na które należy uiszczać opłaty za bursę

 

PKO BP  93 1020 1752 0000 0702 0230 9649

 

Wpłaty należy dokonać zgodnie z umową do 15- go dnia każdego miesiąca na konto bankowe lub w kasie bursy. Po tym terminie odpłatność tylko i wyłącznie na konto bankowe.