Jadłospis

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, aktualnie obowiązują przepisy dotyczące informowania konsumentów o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji (alergenach)

ROK SZKOLNY 2023 / 2024